Information om Børns Vilkår

Børns Vilkår er en uafhængig social organisation, som arbejder for, at børn i Danmark får så god en barndom som overhovedet muligt.

Børns Vilkår blev stiftet i 1977. I dag er Børns Vilkår en landsdækkende organisation, der søger at varetage alle børn og unges interesser. Hovedkontoret findes i København med telefonrådgivning og sekretariat. I Århus er der en lokalafdeling samt lokalkomiteer i Aalborg, Hals og Samsø.

Børn Vilkårs kerneområder er

  • Anerkendelse af børn og unge som selvstændige personer
  • Børns og unges placering i familie, dagpasning og skole
  • Omsorgssvigtede børn og unge
  • Børn og unges forhold i forbindelse med skilmisser

Klik på nedenstående og læs mere om Børns Vilkår:

Sekretariat    -  Organisation   -   Lokalafdelinger/komiteer