Når du har tilmeldt din skole, kontakter Børns Vilkårs skoletjeneste din lærer eller inspektør. Skolen skal give tilladelse til at vi må besøge din skole.
Navn på din skole:
By:
Klasse:
Dit navn: