Børnetelefonen
Forældretelefonen
Konsulenttelefonen
- medlemsskab
Sorggrupper
Børns Vilkårs sorggrupper/samtalegrupper for børn og unge

Børns Vilkår har i løbet af foråret/sommeren 2000 startet sorggrupper op for børn 5 steder i landet: Give, København, Odense, Aalborg og Århus.

Disse grupper er samtalegrupper, hvor 10-12 børn i alderen 10-18 år mødes og taler sammen og deler de erfaringer de har med at miste. Grupperne ledes af 2 fagpersoner med en pædagogisk/psykologisk baggrund. Børnene bliver typisk henvist fra lærere, PPR og sundhedsplejersker, der via skolen har fået kendskab til børnenes tab. Men også private er velkomne til direkte at kontakte Børns Vilkår. Deltagelse er gratis.

Målet er at støtte barnet / den unge i deres sorg over tab af et nærtstående familiemedlem - at lade dem møde andre børn/unge, der har oplevet lignende tab.

Læs uddybende artikel af projektkoordinator Kirsten Gravesen, Børns Vilkår.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til

Børns Vilkårs sekretariat tlf. 35 55 55 59