Børnetelefonen
Forældretelefonen
Konsulenttelefonen
- medlemsskab
Sorggrupper

Formålet med Børns Vilkårs rådgivninger er at give børn, unge og voksne mulighed for anonymt at snakke med andre om de forhold, som de ellers ikke har mulighed for at snakke med nogen om.

Børns Vilkår har tre rådgivningstjenester på telefon for børn, forældre og konsulenter. 1. marts 20001 startede rådgivning på nettet for børn.

I år 2000 var der knap 7500 henvendelser på Børnetelefonen og Forældretelefonen.


De tre vigtigste arbejdsprincipper er:
I alle rådgivningssamtaler er barnets tarv i fokus.

Al samtale og rådgivning foregår med udgangspunkt i, hvad børnene og de voksne ønsker at samtale om.

Brugerne og rådgiverne er anonyme.