Børnetelefonen
Forældretelefonen
Konsulenttelefonen
- medlemsskab
Sorggrupper
- for fagpersoner om børn

Hvem kan tilmelde sig?
Institutioner og skoler kan tegne et udvidet medlemskab af Børns Vilkår og få mulighed for konsulenthjælp til medarbejderne, når de er stillet overfor problemer, som de ønsker hjælp og vejledning til at løse.

Hvilke fordele giver et medlemskab?
· mulighed for telefonisk råd og vejledning, når medarbejderne har brug for det
· direkte adgang til erfaring og faglig ekspertise
· anonym rådgivning uden registrering
· mulighed for besøg af konsulent med rabat på regningen

Børns Vilkår går ikke ud som bisiddere
Vi erstatter ikke PPR, pædagogiske konsulenter eller sagsbehandlere, men supplerer de muligheder, der allerede findes.

Træffetid på 35 55 55 59
Konsulenten vil altid være at træffe torsdage mellem kl. 9 - 12. Derudover kan man kontakte sekretariatet i kontortiden (opgiv medlemsnr. og læg en besked, så bliver du kontaktet hurtigst muligt og senest 48 timer efter henvendelsen). Træffetiden udvides i takt med antallet af tilmeldte institutioner og skoler.

Konsulenten hedder Bente Boserup og
· er koordinator på Børne- & Forældretelefonen
· er udddannet lærer og familieterapeut
· har praktisk erfaring med arbejdet med omsorgssvigtede og kriseramte børn og deres familier
· har erfaring med tværfagligt arbejde

Desuden fungerer en jurist, en socialrådgiver og en psykolog som baggrundsgruppe.

I artiklen "Ord på usikkerheden" giver Bente Boserup uddybende information om sig selv og Konsulenttelefonen:

"Ord på usikkerheden" af jounalist Lone Møller-Hansen - Børns Vilkårs medlemsblad nr. 3/august 2000

En institutionsleder har fået en henvendelse fra to forældrepar, der mistænker en pædagogmedhjælper i institutionen for at have krænket deres børn. Hun har haft en samtale med medarbejderen og har drøftet sagen med bestyrelsen, som hun har pålagt tavshedspligt.

Hun er nu i tvivl om, hvorvidt hun skal orientere alle forældrene, eller om hun skal søge at få afklaring, uden at det bliver offentligt.


Eller

En 15-årig pige på en efterskole har forsøgt selvmord. Inden det skete, holdt hun sig meget for sig selv. De andre elever er meget påvirkede af det, der er sket - flere føler, at det er deres skyld. Hvordan skal lærerne gribe situationen an, så de unge kan komme videre ……

To anonymiserede eksempler på spørgsmål, der er blevet rettet til Børns Vilkår det seneste år - og der bliver flere og flere af den slags. Flere skoler og institutioner oplever Børns Vilkår som en sparringspartner, når der opstår kriser eller alvorlige spørgsmål. Derfor har Børns Vilkår taget konsekvensen og opretter fra 1. oktober 2000 en konsulent-telefon som den tredje telefoniske rådgivning. Når lærere eller pædagoger ringer på 35 55 55 59 vil det være Bente Boserup, som de får fat i.

Bente har været ansat på Børns Vilkår siden april 1999 som koordinator på Børne- og Forældretelefonen. Hun er 46 år, uddannet lærer, har læst to år på den sociale højskole og har en diplomuddannelse i familieterapi. Hun har arbejdet i en almindelig skole, en lilleskole og siden med autistiske børn, kriseramte og omsorgssvigtede børn og kriminelle unge, så hun har en bred erfaring at øse af.

"Jeg har altid været optaget af de børn, der havde det svært," forklarer Bente. Om baggrunden for behovet for en konsulent-telefon siger hun:


"Efterhånden skal pædagoger og lærere tackle en række problemer, som de ikke nødvendigvis er uddannede til. Ved mistanke om omsorgssvigt, misbrug i familien eller f.eks. dødsfald kan den faglige voksne blive i tvivl om, hvad de skal gøre. Det mest naturlige var at henvende sig til socialforvaltningen i kommunen, men forvaltningen er nogle gange langt væk og begge parter føler sig ofte presset. Lærerne og pædagogerne kan føle, at de ved en henvendelse udstiller, at de "ikke har check på det hele". Derfor er anonymiteten i disse tilfælde vigtig."

Anonymitet
Ved en henvendelse til Børns Vilkårs konsulent er du fuldstændig anonym og konsulenten har tavshedspligt. Da det kun er institutioner og skoler, som er medlem af ordningen, der kan få hjælp, vil den, der tager telefonen, bede om at få skolens eller institutionens medlemsnummer. Når det er i orden, bliver du stillet videre til konsulenten, som ikke skal have oplysninger om, hvor du ringer fra (med mindre du selv fortæller det). Dit opkald registreres ikke. Medlemsnummeret smides væk, så ingen eksempelvis ved, hvor ofte, der ringes fra din skole eller institution.

Kig på barnet
"Det kan være de mest enkle ting, medarbejderen bliver i tvivl om. Ofte handler det også om at gøre situationerne mindre anspændte. Hvis en pædagog ofte bemærker, at en mor lugter af øl, når hun henter barnet, kan man jo forsøge først med "Du lugter af øl, du har nok været til en god frokost…?" Mit råd er: "Kig på barnet, fungerer det?"

Hvis man endelig skal have en samtale med forældre, er det også vigtigt, at det gøres ordentligt og med respekt. Det er pædagogen, der vælger tid og sted - og det skal ikke være i garderoben og det skal ikke være foran barnet. Gør det på kontoret."

Ofte kan en samtale med Børns Vilkår være forløsende, fordi institutionen eller skolen allerede har gjort en masse, men ikke det mest oplagte, f.eks. at tale med børnene i klassen, efter at en af deres kammeraters far eller mor er død.

Efterskoler er i øvrigt en helt ny gruppe skoler, som er ved at få øjnene op for alvorlige problemer med spisevægring, selvmordsforsøg, skyldfølelse hos kammeraterne i sådanne tilfælde og misbrug som opstår, fordi børn og unge pludselig bliver overladt til sig selv. Nogle skoler oplever massive sociale problemer, som de kan have svært ved at tackle.

Bente Boserup håber, at også disse skoler vil tilmelde sig ordningen.

Aflaste Børne- og Forældretelefonen
Hun aner ikke, hvor travlt hun får. Hun håber, at konsulenttelefonen kan være med til at aflaste Børne- og Forældretelefonen. Idet institutionerne og skolerne betaler for den service, de tilmelder sig, betyder det også, at der kan blive råd til flere ansatte, hvis behovet er stort.

"Mange tror, at vi er en stor organisation, men vi er kun tre, der tager os af henvendelser til Børns Vilkårs Sekretariat, så en enkelt stor sag kan tage mange ressourcer. Af samme grund kan hun ikke optræde som bisidder og ordningen erstatter ikke den lokale Pædagogisk-psykologiske Rådgivning (PPR). Til gengæld kan Bente og hendes afløsere trække på en gruppe, som har specifik faglig erfaring, en jurist, en socialrådgiver og en psykolog.

" Et løfte til dem, der tilmelder sig ordningen, er, at de bliver kontaktet senest 48 timer efter, de har ringet til Børns Vilkår".

Bente Boserup indprenter, at det er vigtigt, at give sig god tid med disse sager. "Vi skal tænke over, at der er børn i klemme i hver eneste tilfælde!"