Pressemeddelelser
Billeder
Børns vilkår standser omstridt annonce

Børns Vilkår har sammen med TDC (Tele Danmark) besluttet ikke at bringe flere annoncer med en baby, der er "maskeret" i den ene side af ansigtet

Annoncen, som bringes i TDC (Tele Danmark) Magasinet marts 2001 har været kritiseret i medierne i weekenden og videre mandag og tirsdag.

Annoncens budskab er, at nogle børn oplever en skyggeside som følge af dårlige vilkår i deres opvækst. Den skyggeside kan give dem alvorlige problemer siden hen.

Børns Vilkår er klar over, at annoncen kan virke grænseoverskridende og kaste associationer til en uhyggelig sag. Vi har selv haft mange overvejelser i forbindelse med annoncen, men det er også alvorlige forhold, vi gerne vil gøre opmærksom på: At der hver dag er børn, der mishandles og omsorgssvigtes. Børn, som vi "møder" eller hører om på vore telefonlinjer: Børnetelefonen og Forældretelefonen, hvor vi har over 1000 samtaler om året med eller om omsorgssvigtede børn. Børn, som har behov for, at voksne griber ind i tide.

Vi må nu erkende, at vi har undervurderet, hvor stærkt annoncen virker - specielt på grund af sammenfaldet med retssagen - , og vi beklager meget, at vi på den måde har været årsag til, at nogle har følt sig stødt. Det har ikke været hensigten. Vores hensigt har alene været at gøre opmærksom på vigtigheden af, at vi alle reagerer på børn, der mishandles. Og vi vil gerne fastholde budskabet om betydningen af, at vi tager godt vare på de børn, der ikke har andre til at hjælpe sig.

Vi beder om forståelse for vores hensigter og om overbærenhed med vores fejlvurdering!

Børns Vilkår har netop ændret samarbejdet med TDC - det tidligere Tele Danmark fra at være et passivt sponsorat til at blive et aktivt partnerskab. Konkret betyder aftalen, at TDC over de næste tre år afsætter et rammebeløb på otte mio. kroner til projekter for børn og unge. Dermed får Børns Vilkår mulighed for bl.a. at udvide kapaciteten på Børnetelefonen Du kan få mere information om partnerskabet her på siden

Venlig hilsenJohn Aasted Halse, formand