Pressemeddelelser
Billeder
Regeringens forslag til ny strafform mod unge kriminelle kan ikke anbefales
Børns Vilkår den 21.02.01

"Ungdomssanktion" - er navnet på en ny form for dom, foreslår en ekspertgruppe under regeringen. Målgruppen er den hårde kerne af unge kriminelle mellem 15 og 17 år. Formålet er at dømme uanbringelige unge kriminelle til en socialpædagogisk, intensiv proces under fastholdelse.

Børns Vilkår mener, at forslaget sammenblander straf og socialpædagogisk indsats på en højst uheldig måde, der i værste fald kan virke modsat hensigten - nemlig at demotivere den unge for at "tage imod" behandlingen. En social pædagogisk indsats kan godt kombinere konsekvens, indlevelse og solidaritet, men må ikke være en straf.

Forslaget indeholder også alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer for den dømte.
Sanktionen skal have en varighed af 2 år, og er et alternativ til fængselsstraf mellem 30 dage til ca. 1 år. Unge som voksne, der idømmes fængselsstraf, er ikke uden grund meget optaget af straftiden. Forslaget betyder, at to unge der begår et voldeligt røveri, kan opleve, at den der egentlig står til den laveste straf idømmes ungdomssanktionen. Hvorimod 'makkeren' der står tiltalt for alvorligere forhold 'slipper billigere'. 'Makkeren' kan også fratrække varetægtstiden samt prøveløslades og på den vis kan "Ungdomssanktionen" opfattes som en uretfærdig 'straf i straffen' eller en 'dobbelt straf'. Af samme grund blev ungdomsfængsler afskaffet i 70'erne.

Børns Vilkår anerkender, at der skal sættes konsekvent ind overfor for kriminelle unge, men erindrer samtidig om, at målgruppen for det nye forslag er meget lille i antal. Derfor virker en helt ny straffelovsparagraf ude af proportion. Børns Vilkår foreslår i stedet, at man benytter sig mere fleksibelt af de eksisterende sociale retsmidler. Her især muligheden for at gribe ind tidligere i den unges livsbane.


Børns Vilkår sætter mere fokus på emnet på konferencen "De vanskeligste børn og unge" den 26-27 februar i Odense Congres Center. Pressen er velkommen.

Med venlig hilsen
John Aasted Halse
formand for Børns Vilkår

Høringssvaret i dets fulde længde fås ved henvendelse til Børns Vilkår 35 55 55 59
Yderligere henvendelse kan rettes til John Aasted Halse tlf: 40 15 60 59 / 44 95 58 76
eller til sekretariatsmedarbejder Helle Rabøl Hansen
36 18 00 52.