Børns Vilkår er en uafhængig social organisation, som arbejder for, at børn i Danmark får så god en barndom som overhovedet muligt.

Børns Vilkårs kerneområder er:
- Anerkendelse af børn og unge som selvstændige personer
- Børns og unges placering i familie, dagpasning og skole
- Omsorgssvigtede børn og unge
- Børn og unges forhold i forbindelse med skilmisser

Børns Vilkår blev stiftet i 1977. I dag er Børns Vilkår en landsdækkende organisation, der søger at varetage alle børn og unges interesser. Hovedkontoret findes i København med telefonrådgivning og sekretariat. I Århus er der en lokalafdeling samt lokalkomiteer i Aalborg, Hals og på Samsø.