Børns Vilkår flytter i nye lokaler den 1. februar 2001. Vores nye adresse bliver:

Børns Vilkår
Trekronergade 126 A
2500 Valby