Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
"De truede børn"
- om arbejdet med truede børn i daginstitutioner

Truede børn i daginstitutioner er en broget gruppe børn, der fylder meget blandt børn og voksne, og til tider også i forældregruppens bevidsthed. Børnene har ofte en negativ selvopfattelse og negative erfaringer med omverdenen. Disse børn har behov for forstående voksne, der kan møde dem med empati og rummelighed, voksne der er vidende om børns udvikling, både den normale udvikling, samt de udviklingsforstyrrelser vi møder hos omsorgssvigtede børn.

Børn giver omgivelserne meldinger om deres situation, og de udvikler strategier for at sikre sig selv bedst muligt. Hvordan vi tolker og behandler truede børn i vore daginstitutioner er afgørende for om deres udviklingsmuligheder bedres.

Indhold, bl.a.:
· Børns udvikling i relation med andre
· Børns behov
· Truede børns adfærd
· Børns strategier
· Målet i arbejdet med omsorgssvigtede børn
· Metoder i det pædagogiske arbejde
· Institutionens organisation
· Krav til personalet
· Forældresamarbejdet
· Det tværfaglige samarbejde

For hvem:
Pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner, SFO, klubber m.m.

Underviser:
Pædagog Lene Lind, Leder af eksperimentalinstitutionen i København.

Tidspunkt:
Kl. 9-16

Pris:
890,- kr. for medlemmer af Børns Vilkår/ 940,- kr. for ikke-medlemmer. Forplejning og materialer m.m. er indeholdt i prisen.

Der optages max. 80 personer.

For program med tilmeldingskupon og yderligere information:
Kontakt sekretariatet på tlf. 35 55 55 59 eller kursussekretæren pr. e-mail: annemette@bvdk.dk