Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
Temadage 2001

Børns Vilkår arrangerer åbne temadage rundt om i landet som henvender sig til fagpersoner. Læs nærmere om følgende emner, der tilbydes i løbet af efteråret og frem til foråret.

Helhedsskole - ny skolestart - leg og læring
Århus den 27. marts.


De nye forældre og deres børn
Herning d. 19. marts


De truede børn
Odense den 23. marts


Børn i sorg
Esbjerg d. 18. april og i Hillerød d. 2 maj


Børn og unge i risikozonen
Silkeborg d. 29. marts og i Aabenraa d. 30. marts og i Holbæk d. 4. maj


Daginstitutioner, skoler m.m. i de relevante områder får automatisk tilsendt programmer.

En temadag kan også rekvireres af en kommune eller af en kreds af medarbejdere i en kommune. Dagen vil i så tilfælde søges tilrettelagt i overensstemmelse med de konkrete behov og ønsker.

For program med tilmeldingskupon og yderligere information:
Kontakt sekretariatet eller kursussekrtær
Annemette Sønderby på tlf. 35 55 55 59
pr. e-mail: annemette@bvdk.dk