Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
De 'nye' forældre og deres børn - om opdragelse og samarbejde

Det er mere end ti år siden begrebet 'den nye børnekaraktér' som begreb blev introduceret, - en betegnelse, der beskrev forandringer hos børnene, som et resultat af forandringerne i familielivet, arbejdslivet og den stigende grad af institutionaliseringen af børnenes opvækst.

Bl.a. på den baggrund giver opdragelse af børn nye udfordringer.

Nogle hævder, at børn ikke har brug for opdragelse, andre, at det er tvingende nødvendigt med én eller anden form for opdragelse af børn og unge.

Mange forældre er usikre: skál man opdrage sine børn, hvis ja, hvordan gør man det så?

Temadagen introducerer ' den nye forældrekarakter' som en beskrivelse af de forandringer, der er sket hos mange forældre, som et resultat af den fortsatte forandring og udvikling i familieliv og arbejdsliv og dermed i forældres opfattelse af sig selv som forældre, deres opfattelse af forældreansvar, forventninger til børnene, til dagpasning og skole, osv.

Vi vil på temadagen beskrive en række af de udfordringer 'de nye forældre og deres børn' giver til personale i dagpasning og skole. Vi vil give baggrunde og forklaringer på udviklingen samt komme med forslag til mulige handlinger og løsninger på udfordringerne.

Indhold, bl.a.:
A: Forældrene
· Signalement af forældrene - kan gode forældre blive fór gode?
· Familietyper, familieroller
· Forældres egne forestillinger om gode forældre
· Barnet som syndebuk, når familien f.eks. har for travlt
· Arbejdsliv, familieliv - når hjemmet bliver arbejdsplads og arbejdspladsen et hjem

B. Børnene
· Det kompetente barn, myte eller virkelighed
· Om børnenes sociale handleevner
· Signalementer af tidens børn - "Jeg skal ha' min vilje og jeg har ret"
· Børns netværk - bekendtskaber eller relationer?

C. Pædagogiske handlinger - børnene
· Hvordan gør vi børnene socialt kompetente?
· Hvad ér opdragelse?
· Det 'rummelige' pædagogiske tilbud til børnene
· Den pædagogiske medarbejder som 'synlig leder'
· At bruge personligheden

D. Pædagogiske handlinger - forældrene
· Forældresamtalen - hvordan tilrettelægges den?
· Hvordan møder vi de særligt krævende forældre?
· Forældres forventninger til medarbejderne
· Medarbejdernes forventninger og krav til forældrene
· Hvad er en god daginstitution for forældrene, hvilke ønsker har de?

Undervisere:
Cand.pæd.psych. John Aasted Halse, formand for Børns Vilkår, medlem af Børnerådet & Birk Christensen, sekretariatsleder i Børns Vilkår.

Målgruppe:
Pædagoger og medhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og dagplejepædagoger, støttepædagoger og lærere.

Tidspunkt:
kl. 9.00 - 16.00

Pris:
890,- kr. for medlemmer af Børns Vilkår/ 940,- kr. for ikke-medlemmer. Forplejning og materialer m.m. er indeholdt i prisen.

Tilmelding:
For program med tilmeldingskupon og yderlig information, kontakt sekretariatet på tlf. 35 55 55 59 eller kursussekretæren pr. e-mail: annemette@bvdk.dk