Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
KIRSTEN GRAVESEN

Foredrag og procesorienterede aftener og temadage med oplæg og diskussion med udgangspunkt i den enkelte daginstitutions hverdag/situation:

Om kommunikation mellem personale og brugere
Personalekursus
Pædagog/Lærer: "Hvordan får vi et godt forældresamarbejde? Hvad er et godt samarbejde i forhold til forældre, kollegaer, leder og bestyrelse? Hvordan får vi formidlet, hvad vi som pædagoger og institution står for og forventer af et samarbejde?"

Klargøring af mål, roller og ressourcer - samarbejdsmæssigt og pædagogisk
Personalekursus
Mål kan være overordnede og diffuse. Det er derfor vigtigt, at målene bliver overskuelige, overkommelige og konkrete før vi rigtig kan give os i kast med dem.

Den svære forældresamtale
Personalekursus
Hvordan får vi sagt det, der er nødvendigt at sige på en måde, så et positivt samarbejde kan bevares. Hvordan kommer vi ud af "flinkeskolen"?

Om kommunikation mellem børn og voksne - hjemme og i institution
Forældrefordrag/personalekursus
Børn: "De voksne har så travlt - hvorfor er der ingen, der hører efter, hvad jeg siger?"

Fra dårlig samvittighed til konstruktiv handling om forældre og børn i en stresset hverdag
Forældreforedrag
Forældre: "Hvad skal jeg stille op med min dårlige samvittighed, - og hvordan får jeg snakket ordentligt med pædagogerne/lærerne?"

Hvad stiller vi op, hvis børnene er nogle møgunger?
Forældreforedrag
Forælder/pædagog:" Hvordan får vi en god dag sammen med børnene, uden at de overtager styringen og vi mister det voksne overblik?"

Fra festudvalg til aktive medspillere i hverdagen
Om forældres rolle i skole og daginstitution

Børne- og Forældretelefonen
Hvorfor ringer de, og hvordan kan vi hjælpe?