Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
JOHN AASTED HALSE

Tilbyder flg. emner til forældreforedrag:

Arbejdsliv - familieliv - børneliv, kan det hænge sammen?
Hvad betyder det for børnene og for livet i børnefamilien, at vi i Danmark har verdensrekord mht. forældres udearbejde? Og hvilke muligheder har familien nu og fremover?

Hvad er moderne opdragelse ?
- det er bl.a. inddragelse! Har vi glemt at opdrage vore børn? Er eftergivenhed blevet den nye opdragelsesform? Har børnene overtaget 'magten'?

Har vi en ny børnekaraktér, med pejler - og radarbørn?
Om de mange nye "børnediagnoser" og deres negative udtryk. Hvad er myter, og hvad er virkelighed?

Det velstimulerede barn, læring ind i dagpasningen! Tyveriet af børns barndom - eller udvikling? Hvad skal børn have ud af at være i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO? Skal dagtilbuddene fungere som en forberedelse til og videreførelse af skolen?

Børn er sociale væsener - ér børn sociale?
Hvorfor mobber de? Om børns liv i grupper. Hvad betyder gruppen for børn? Vi har 'nordisk rekord' mht. mobning mellem børn. Hvorfor og hvad kan man gøre ved det? Om gruppepres, mobning, drillerier, børnefødselsdagen mv.

Endvidere tilbydes foredragene:
Børn og seksualitet.
Hvem har ansvaret for børnene, medarbejderne eller forældrene?
Kvalitet i børns liv i dagpasningen - hvad er det?

Tilbyder flg. emner primært til faggrupper:
Følgende temaer henvender sig primært til institutioner, dagpleje og skole i forbindelse med temadage, kurser og pædagogiske dage. Kurser og temadage sammensættes efter behov i forhold til den konkrete målgruppe og den til rådighed stående tidsramme. Detaljeret beskrivelse af temadage/kurser kan rekvireres.

Forældresamarbejde, hvordan, hvor meget?
Om metoder i forældresamarbejdet, forældresamtalen. Samarbejde med 'de vanskelige forældre'.

Supervision og gensidig kollegial supervision, hvad er det?
Supervision er et væsentligt redskab til at udvikle den enkelte pædagogiske arbejdsplads. Men hvordan gør man det, og hvad kræver det af den enkelte medarbejder? Fokus på metoder.

Ledelse og samarbejde på pædagogiske arbejdspladser.
Der stilles mange nye krav til ledelsen i skoler og dagpasning og medarbejderne skal vænne sig til nye roller. Men hvor er faldgruberne? Hvordan kan man 'geare' sin organisation, så den fungerer efter hensigten?

Leg og læring, helhedsskolen, ny skolestart
Hvor længe varer barndommen? Hvad er legen? Kan den blandes med læring? Legens betydning for barnets udvikling. Kan alle børn lege? Skal vi udvikle en heltids- og helhedsskole?

Kvalitet i børns liv i dagpasningen - hvad er det?
Hvilke opgaver har dagpasningen mht. udviklingen af kvaliteten? Og hvad mener vi kvalitet ér? Hvordan kan den udvikles f.eks. på trods af merindskrivning og reduceret personale?

Mobning, børns sociale samspil, skolens sociale liv.
Vi har 'nordisk rekord' mht. mobning mellem børn. Hvorfor og hvad kan man gøre ved det? Hvordan formindsker man gruppepres? Om udviklingen af en 'mobbepolitik'.

Om seksuelle overgreb på børn i dagpasning
Vi ved, at børn kan blive udsat for seksuelle overgreb, også mens de er i skole eller dagpasning. Hvad er overgreb, - hvordan kan det forebygges, og hvad skal man gøre, når der har fundet overgreb sted?

Endvidere tilbydes foredragene:
Om arbejdet med omsorgssvigtede børn . De nye forældre og deres børn.