Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
HELHEDSSKOLE, NY SKOLESTART, LEG OG LÆRING

Der tales meget om det og i en lang række kommuner ér man allerede i gang: ny skolestart, "leg og læring" og helhedsskole.

En ændring af skolen så den bliver mindre opsplittet i sin struktur, og så indholdet bliver mere sammenhængende, har længe været påkrævet. Men i den udvikling vi nu er vidner til, m.h.t. ny skolestart, nye skoleformer og mere indlæring er meget på spil: Er man således ved at sælge ud af fritids- og børnehavepædagogikken, og har man nøje overvejet, hvilke udfordringer der ligger i et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger?

At lære mens man leger, lyder som et paradis for børn. Efter at man i snart to år mange steder har arbejdet med dette, må det være på tide at spørge: "Synes børnene det er sjovt, og hvad har de lært ?"

Skoleledere og lærere har været fremme med budskaber om, at børnene skal være bedre forberedt til skolen hjemmefra. Hvis det er et problem, bliver det så værre eller bedre med helhedsskolen ?

Ideen bag helhedsskolen bygger på intentioner om at skabe større helhed i børnenes hverdag. Hvis det skal være en gevinst for alle børn, at være i skole hele dagen, forudsætter det at alle børn har det godt i skolen. Hvordan sikrer vi det ?

Hvis man i den enkelte kommune agter at indføre f.eks. helhedsskolen, hvordan kan/skal medarbejderne da forholde sig, på hvilken måde kan de være med til positivt at præge udviklingen?

Indhold:

Hvorfor er det lige nu interessant med nye skolestartformer og helhedsskole?

Hvad taler man om når man siger 'helhed'

Hvad er leg?

Hvad er læring?

Leg og læring - forbedring eller forværring ?

Skolestart, nu og fremover

Hvad har det 6-10 årige barn brug for?

Helhedsskolemodeller

Samarbejde mellem pædagoger og lærere, på hvis betingelser, hvordan?

Pædagogfaglighed, lærerfaglighed

Om sammenhæng, helhed og mening i børns hverdag

Hvor er forældrene?

Har SFO´en og fritidshjemmet en fremtid

I skole hele dagen - er det sagen ?Temadagen vil såvel debattere som være anvisende mht.
konkrete handlinger.

Målgruppe:
Temadagen henvender sig først og fremmest til medarbejdere i SFO, fritidshjem, børnehaveklasseledere og medhjælpere, samt lærere i indskolingen, men også andre med interesse for området vil kunne have udbytte af dagen.

Undervisere:
Cand.pæd.psyk. John Aasted Halse, formand for Børns Vilkår

Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 16.00

Pris:
890,- kr. for medlemmer af Børns Vilkår/ 940,- kr. for ikke-medlemmer. Forplejning og materialer m.m. er indeholdt i prisen.

For program med tilmeldingskupon og yderligere information:
Kontakt sekretariatet på tlf. 35 55 55 59
eller pr. e-mail: bv@bvdk.dk