Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
Børn i sorg

Børn som rammes af ulykkessituationer, oplever stærkere, mere intense, og mere langvarige reaktioner end det forældre, pædagoger og lærere og andre voksne ofte opfatter og indser. Voksne undervurderer de vanskeligheder, som børn får, og børn bliver ofte forsigtige med at give udtryk for deres oplevelser over for voksne.

Dagens program vil veksle mellem teori og praksis. Deltagerne arbejder i forskellige gruppe-sammenhænge med at blive i stand til at videreføre processen på deres arbejdssted. Der arbejdes med cases og egne erfaringer.
Temadagen henvender sig til professionelle, der ønsker at arbejde såvel med det personlige som det professionelle.

Undervisere:
Helle Hasle, Socialrådgiver og uddannet familieterapeut fra Kempler Instituttet. Desuden uddannet sorg- og krise behandler hos Nini Leick og Marianne Davidsen Nielsen. Har tidligere arbejdet hos Flygtningehjælpen, Kræftens Bekæmpelse og med individuel- og gruppebehandling af børn og unge, der har været udsat for tab eller traumatiske oplevelser.
Ellen Christensen, Socionom og uddannet
sorg- og krise behandler hos Nini Leick og Marianne Davidsen Nielsen. Har arbejdet med handicap- og psykiatriområdet, og med individuel- og gruppebehandling af sygdomsramte og efterladte.

Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 16.00

For hvem:
Pædagoger og ledere i daginstitutioner, sundhedsplejersker og lærere.

Emner i dagens program:
· Eksistentielle grundvilkår
· Oplevelser af dødsfald i forbindelse med arbejdsliv
· Tilknytning - adskillelse
· Børns forhold til døden
· Almindelige reaktioner hos børn i forskellige aldre ved tab
· Udløsende begivenheder
· Umiddelbare sorgreaktioner
· Langtidskonsekvenser
· Kriser og skolearbejde
· Egen erfaring som barn med voksnes reaktion på et tab man oplevede.
· Omsorg for børn og unge i sorg og krise
· Sorgprocessen over tid
· Forældrekapaciteten ved dødsfald
· Hvornår er der behov for en ekstra indsats?
· Hvordan passer man på sig selv?
· Præsentation af en omsorgsplan

Pris:
890,- kr. for medlemmer af Børns Vilkår
940,- kr. for ikke-medlemmer
Prisen er incl. frokost, materialer m.m

For program med tilmeldingskupon og yderlig information kontakt venligst sekretariatet på tlf. 35 55 55 59 eller kursussekretæren på e-mail: annemette@bvdk.dk