Kurser
Foredrag
Temadage
Konferencer
Årsmøde
BIRGER MOSHOLT

Tilbyder følgende foredrag:


Hvis vi skal passe godt på børnene, skal vi først og fremmest passe godt på os selv!
Foredrag for fagpersoner
Når den enkelte fagperson eller det faglige team føler sig magtesløs, og når arbejdspresset overskrider de personlige grænser går det ofte ud over både resultatet og alle involverede. Derfor har socialarbejdere brug for faglig og mental træning, således at man bliver i stand til at kunne bruge sin personlighed, uden at man tager opgaverne, problemerne og nederlagene personligt.

Kan børn være farlige? Er straf bedre end tilgivelse?
Foredrag for fagpersoner og forældre (f.eks. borgermøder i lokalsamfundet).
Hvad sker der med børn og unges selvopfattelse, når de defineres som psykopatiske voldsmonstre uden for pædagogisk rækkevidde?
Skal vi tage den fulde konsekvens og slå dem ihjel, vi ikke tror på vi kan nå?
Eller skal vi forsøge at nå dem alligevel?

Hvorfor opfører de unge sig så åndssvagt, når nu de voksne er så gode?
Foredrag for forældre og fagpersoner
Er det sandt, at der er udviklet en ny børnekarakter?
Stiller de unge nye krav til de voksne?

Kan man være til stede uden at opdrage, kan man opdrage uden at være til stede?
Foredrag for fagpersoner
Det daglige møde mellem de professionelle voksne og det enkelte barn har afgørende betydning for barnets selvopfattelse og livskvalitet.
Det kan, isoleret set, opfattes som urimeligt at pålægge lærere og pædagoger et delansvar for børns opdragelse og livsglæde. Men det vil på den anden side være absurd at påstå, at lærerne og pædagogerne ingen betydning har i denne sammenhæng.

Den personlige relation som værktøj - de voksnes betydning for børn.
Foredrag for fagpersoner
De personlige kvalifikationer og evnen til at opbygge og knytte relationer er nødvendige redskaber i al social indsats. Hvis en lærer eller pædagog er i stand til at stimulere barnets nysgerrighed, selvværd, evne til at knytte relationer, og lære dem at bearbejde følelser, øges mulighederne for en sund opvækst.
Hvilke krav stiller denne opgave til den faglige identitet og etik?

Følgende emner tilbydes også:
SSP-samarbejdet
Tværfagligt samarbejde
Flerkulturel indsats
Konfliktløsning
Mobning