Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Vi forsøger her at samle relevante links til andre hjemmesider med og om børneliv. Har du kendskab til andre hjemmesider med samme indgangsvinkel, hører vi meget gerne fra dig på: links@bvdk.dk


Børnerådets hjemmesside på www.boerneraadet.dk

Hjemmeside med oplysninger om misbrugsproblemer på www.netstof.dk

Daginstitutionernes Lands-Organisations hjemmeside på www.dlo.dk

Netværkskontakten formidler bl.a. frivilligt socialt arbejde, opstart af selvhjælpsgrupper og hjælp til unge i alkoholfamilier primært på Fyn. www.netvaerkskontakten.dk

Dragsholm Kommune modtog i år Børns Vilkårs pris "Sabroeprisen" for udarbejdelse af: En komunal vejledning om underretning. www.dragsholm.dk/samarbejde

Lille grundlovsdag er et initiativ, der sætter fokus på børns rettigheder og forhold. Bag initiativet står en række interesse-og faglige organisationer. På hjemmesiden er der f.eks. ideer og forslag til, hvordan man lokalt kan sætte fokus på børns rettigheder den 4. juni. www.lillegrundlovsdag.dk

Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet har indledt en kampagne "Sikker Chat" - et samarbejde, der foregår med skoler og Chat-sider. Her finder du gode råd om hvordan man kan hjælpe sine børn med at færdes på internettet. www.crimprev.dk/sikkerchat/

BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk www.bupl.dk

DUI-Leg og virke - en selvstændig idébetonet børne- & ungdomsorganisation, der bygger på arbejderbevægelsen grundholdninger. www.dui.dk

Red Barnet udfører hjælpearbejde for børn i Danmark og i udlandet. www.redbarnet.dk

UNICEF er FNs børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. www.unicef.dk

Foreningen Sex og Samfund arbejder for åbenhed og tolerance om seksuelle spørgsmål i samfundet. Tilbyder desuden rådgivning indenfor området. www.sexogsamfund.dk


En genvej til andre almennyttige foreninger findes på www.engodgerning.dk