Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Du kan bestille følgende hæfter:

Klik her for at bestille hæfterne.

"Rapport 2000. Børnetelefonen og Forældretelefonen"

Rapporten indeholder statistiske opgørelser over henvendelserne på begge telefonrådgivninger, beskrivelser af væsentlige tendenser for Børns Vilkårs arbejde samt tema om børns venskaber baseret på besvarelser fra 1500 børn.

Udarbejdet af Bente Boserup.
og Kirsten Gravesen
48 sider - 50 kr.
[Bestil nr.9001]
"Børn og samvær - når samvær er problematisk eller direkte skadeligt for barnet"

Rapport fra konference afholdt af Børns Vilkår på Christiansborg den 7. april 2000. Hæftet reflekterer de indlæg, der var repræsenteret på konferencedagen.
Af Børns Vilkår.
61 sider - 50 kr.
[Bestil nr. 9002]
"I Skole hele dagen - om udvikling af skole, helhedsskole, SFO og skolestart"
Hæftet er ment som et indlæg i den samlede debat om skole og institutionsforhold, og lægger op til yderligere diskussion om, hvilken skoleform og fritidsinstitution der er bedst for vore børn.

Af John Aasted Halse.
47 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2212]
"De nye forældre og deres børn"
Hæfte til pædagoger og andre fagfolk. Hæftet indeholder forslag til hvordan man kvalificerer arbejdet med børnene og deres forældre.

Af John Aasted Halse.
72 sider - 75 kr.
[Bestil nr.2211]
" Den nødvendige opdragelse"
Hæfte til forældre - ikke med løsninger og enkle svar, men med overvejelser over, hvad der er det vigtigste for børnene:gode forældre..

Af Birk Christensen.
48 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2205]
"Når børn mister - en guide for ansatte i institution og skole"
Om børns sorgreaktioner og voksnes reaktioner på børnenes sorg. Der gives bl.a. forslag til en omsorgsplan, som kan følges, når ulykke rammer.

Af Christina Grønbech og Klavs Holm.
42 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2204]
Omsorgssvigt - Hvorfor - Hvad gør vi?
Man har bl.a i skoler og dagpasning manglet en let tilgængelig indføring, som kan hjælpe én videre i det vanskelige arbejde, der er forbundet med de mest udsatte børn. Dette hæfte er ment som en håndsrækning i dette arbejde.

Af John Aasted Halse. 1998.
48 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2210]
"Børnenes skilsmisse"
Et brugshæfte til pædagoger, sundhedsplejesker, lærere og andre fagpersoner der arbejder med børn, hvis forældre skal skilles.

Af John Aasted Halse
48 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2209]
"Der er også børn i skilsmisser"
Et hæfte til forældre, der ønsker at tage størst muligt hensyn til børnene, og som ønsker at kende deres reaktioner.

Af John Aasted Halse.
48 sider - 50 kr.
[Bestil nr.2208]


Du kan bestille hæfterne her.