Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Hvad betyder venskaber for børn ? Hvad er det vigtigste ved et venskab ?

2-3 børn i hver klasse har ikke en bedste ven
af koordinator ved Børnetelefonen, Bente Boserup (november 2000)

Børns Vilkår har netop udgivet årsrapporten 2000 over arbejdet på Børne- og Forældretelefonen.

"Uden venner ville jeg mangle et stykke af min sjæl."
Ca. halvdelen af samtalerne på Børnetelefonen handler om venner, kærester, mobning og ensomhed. I mange af disse samtaler giver børnene udtryk for, hvor svært det er ikke at have nogen at snakke med og hente hjælp hos, når det hele brænder på.

I vor tid betyder børns venskaber måske mere end nogensinde. Børn er under alle omstændigheder i et hidtil uset omfang sammen med jævnaldrende i daginstitution, i skolen og når fritidsinteresser dyrkes.

Vi valgte derfor at lave en mindre undersøgelse, der belyser sider af børnenes sociale liv. Ca. 1500 børn over hele landet har besvaret et spørgeskema som bl.a. viser :
  • 92 % har en bedste ven
  • 70 % af børnene laver noget med deres bedste ven, som de ikke kan lave med andre
  • 8 % af børnene har ikke en bedste ven

Flere unge henvender sig
20 % af samtalerne på Børnetelefonen var med unge i alderen 15-25 år, en stigning på 13 % i forhold til sidste år.

Sorggrupper
Børns Vilkår har oprettet sorgrupper for børn og unge mellem 10 og 18 år, som har lidt et tab af en nær slægtning. Grupperne findes i Århus, Ålborg, Give, Odense og København.

De meget alvorlige samtaler - omsorgssvigt under samvær
37 % af alle samtaler på Forældretelefonen handlede om samvær i forbindelse med skilsmisse - af disse var ca. 30 % samtaler, hvor barnet blev udsat for omsorgssvigt under samvær.

Rapporten kan købes for kr. 50,- + porto ved henvendelse til Børns Vilkårs sekretariat på telefonnummer 35 55 55 59 eller på mail til bv@bvdk.dk.