Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
Rapport over arbejdet på Børne- og Forældretelefonen i 1999

Hvem hjælper børn, når de er udsat for omsorgssvigt?
Mange børn får slet ingen hjælp, men er overladt til sig selv, og de voksne, som krænker dem!


Udarbejdet af sekretariatsleder Birk Christensen
Rapporten fås i sin helhed ved henvendelse til Børns Vilkårs sekretariat - brug evt. bestillingskuponen - Pris 45 kr. + forsendelse 10 kr. Bestil nr. 90001

I 1999 har Børns Vilkår haft ca. 7.200 samtaler på Børnetelefonen og Forældretelefonen. Knapt 1.000 samtaler handlede om børn, som er udsat for omsorgssvigt. En del af disse samtaler medførte, at Børns Vilkår henvendte sig til kommunens socialforvaltning med en underretning om børnene. Ofte modtages vore henvendelser positivt, og det er vores indtryk og erfaring, at socialforvaltningen går i gang med at skaffe hjælp til børnene. Men nogen gange sker der ikke noget, og børnene får ikke den hjælp, de har brug for.

Vi har i rapporten gengivet en række af disse samtaler. Fælles for dem er, at børnenes tarv tilsidesættes af forskellige grunde:

Et syv-årigt barn lever sammen med forældre, som er dybt alkoholiserede. Personen, der ringer til Forældretelefonen har henvendt sig til kommunen, men der sker ingenting, Barnets skolegang er meget ustabilt, og personen og vi undrer os over, hvorfor skolen ikke reagerer….(side 26 i rapporten)

En far fortæller om et af sit barns klassekammerater, at denne ofte ikke bliver lukket ind i sit hjem, men går på rundtut til naboer. Barnet har mange blå mærker efter slag. Faren har henvendt sig til kommunen, men uden reaktion…. (side 23).

"En mor tvivnges efter en afgørelse i Civilretsdirektoratet, under trusler om børder og føængselsstraf, til at udlevere sit barn til faren, selv om denne af politiet opfattes som voldelig, og på trods af, at han har været uterlig overfor et af hendes andre børn… (side 19)

Resumé 1999
Antallet af samtaler har i 1999 været 5-6% mindre end i 1998. Dette svarer til ca. 300 færre samtaler på Børnetelefonen og ca. 100 færre samtaler på Forældretelefonen. Fra 1997 til 1998 var der en stigning i antallet af samtaler på over 40%.

 • Børne- og Forældretelefonen er begge landsdækkende telefonlinjer. Der er dog stadig en overrepræsentation af samtaler fra København på Forældretelefonen.
 • Ca. en tredjedel af alle samtaler på Forældretelefonen handler også om den voksne, der ringer
 • 60% af alle samtaler med voksne på Forældretelefonen er med mødre til børnene. 18% af samtalerne er med fædre.
 • 3 ud af 4 samtaler på Børnetelefonen er med piger. På Forældretelefonen er der flere samtaler om drenge (54%) end om piger (46%)
 • Ca. 70 % af alle samtaler på Børnetelefonen er med børn i alderen 10-14 år.

  De fleste samtaler på Børnetelefonen kommer fra børn, der bor i en kernefamilie, hvilket er en lille underrepræsentation i forhold til dette familiemønster i Danmark som helhed. Samtalerne fra børn i "enlig-mor" familier svarer til frekvensen for denne familietype i Danmark, andelen af børn fra "enlig-far" familierne er ca. 5% af alle samtaler. Denne familietype udgør 2 % af alle familier i Danmark.
 • På Forældretelefonen er der en overrepræsentation af samtaler fra både "enlig-mor" og "enlig-far" familierne.
 • Hver tredje samtale på Børnetelefonen handler om problemer med venner og kærester. Yderligere 16 % af samtalerne handler om mobning. Tilsammen er forholdet til kammerater og kærester indholdet i ca. halvdelen af alle samtaler.
32% af alle samtaler på Børnetelefonen handler om problemer i familien.
 • På Forældretelefonen handler 40 % af alle samtaler om problemer i familien. Halvdelen af disse samtaler (20% af alle) handler om problemer i forbindelse med skilsmisse og samvær.

  På Forældretelefonen handler ca. 10% af samtalerne om skole og daginstitution, mens kun 4 % af samtalerne handler om børnenes forhold til venner og kærester, herunder mobning.
 • Der har i alt være knapt 1.000 samtaler med og om børn, der er udsat for omsorgssvigt. Tallet er 12% af alle samtaler på Børnetelefonen og 15% af alle samtaler på Forældretelefonen. Dette betyder, at hver syvende til ottende samtale er af meget alvorlig karakter eller ca. 4 samtaler om dagen.
29% af alle samtaler på Forældretelefonen har sit udspring i opdragelsesproblemer. 8% af samtalerne på Forældretelefonen er om børn, hvis forældre har misbrugsproblemer (197).