Børns Vilkår mener
Publikationer
- hæfter
- foldere
- plakater
Links
En af Børns Vilkårs vigtige opgaver er at formidle viden og oplysning om børn til forældre, fagpersoner, studerende, journalister og andre, som er interesseret i børns forhold.

Her på siden kan du læse mere om nogle af Børns Vilkårs holdninger og meninger i forhold til børn og deres vilkår.

Nogle af artiklerne er i pdf format. Hvis du ikke har en Acrobat Reader, kan du downloade den hos Adobe.


Børn skal ikke begynde tidligere i skolen!!!!!!!!!
Af de seneste dages mediedebat kunne man forledes til at tro, at undertegnede og Landsorganisationen Børns Vilkår er af den opfattelse, at vi ønsker, at børn skal begynde deres skolegang tidligere, end tilfældet er det i dag. Sådan er det ingenlunde!

Oprettelse af et kommunalt pædagogisk nævn:
Hvor går forældre hen, hvis de er utilfredse med forhold i deres børns institutioner? Forslag om oprettelse af et kommunalt pædagogisk nævn.

Rapport 2000 - Børns venskaber
Børns Vilkår har netop udgivet årsrapporten 2000 over arbejdet på Børne- og Forældretelefonen.

Samvær - for hvem?
- børnenes trivsel og udvikling er til enhver tid udgangspunktet

Behovsanalyse
Behovsafdækning har der været meget af - nu gør Børns Vilkår noget ved sagen og starter sorggrupper op for børn!

I skole hele dagen
Om udvikling af skole, helhedsskole, SFO og skolestart

Børn og samvær
Når samvær er problematisk eller direkte skadeligt for barnet. Jan 2000

De nye børn!!!

Børn i risikozonen
Frontmedarbejdernes dilemmaer - En dokumentation
Denne artikel er i pdf format.

Børnetelefonen og Forældretelefonen 1999

Forslag til initiativer
- i arbejdet med indsatsen mod seksuslt misbrug af børn og unge i dagpasning, klub-liv, skole m.v.
Denne artikel er i pdf format.

Konkurrence, men for børnenes skyld!

De fortsatte bånd
- Om reaktioner hos børn, når en forælder dør

Pengene eller livet
Hvad bestemmer anbringelser af børn udenfor eget hjem - børns rettigheder - eller kommunal økonomi?