Medlemsskab
Børnemærker mm.
- børnemærker
- postkort
- plakat
Bliv sponsor
Giv bidrag
Bestilling
Mange virksomheder vælger i dag at tage et medansvar der rækker langt ud over virksomhedens primære mål. Socialt og humanitært engagement er for nogle virksomheder blevet et naturligt punkt på dagsorden.

En udvikling Børns Vilkår hilser velkommen og ser meget positivt på.

Med et sponsorat har din virksomhed mulighed for at styrke sit etiske omdømme via et samarbejde med Børns Vilkår.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Birk Christensen på 35 55 55 59 el.
e-mail:birk@bvdk.dk