Børns Vilkår ForældreTelefonens kontaktinformationer:

ForældreTelefonen - 35 55 55 57

ForældreTelefonen er en rådgivning for alle voksne om børn og unge.

Hvem ringer?
På ForældreTelefonen kan forældre og andre voksne ringe og få rådgivning om børn og unge i alle aldersgrupper. Du kan ringe, uanset om problemerne er store eller små. Vi kan alle være i tvivl, være bekymrede eller have behov for én at vende vores overvejelser med.

Hvad kan vi tilbyde?
ForældreTelefonen tilbyder anonym rådgivning. Vi lytter, spørger ind til det, der er svært og strukturerer samtalen. Vi hjælper dig til at afklare problemerne og giver ideer til, hvordan de kan løses. Vi har altid barnets tarv i fokus i den problemstilling, du definerer.

Vi rådgiver ud fra en grundlæggende holdning om, at forældre forsøger at gøre det bedste for deres børn. Men nogle gange kan tingene gøres anderledes. I samtalen tager vi derfor udgangspunkt i dine muligheder for at skabe konkrete forandringer.

Børns Vilkår vil gerne fungere som din med- og modspiller i forældreskabet.

Hvem rådgiver?
Rådgiverne er voksne fagpersoner med en uddannelse og erfaring indenfor børneområdet. Det er socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer og sygeplejersker.

ForældreTelefonenn har åbent mandag til torsdag fra kl. 12 til kl. 21. Om fredagen har vi åbent fra kl. 12 til kl. 19