Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreBørn i skilsmisseBørn i sorgDe mindre børnTeenager i husetElektroniske børneverden
ForældreTelefonens kontaktoplysningerSitemapBørns Vilkårs butik
Skole & institutionsliv
Børns institutionsliv
Børn i dagtilbud
Heldags- eller helhedsskole
Mobning
 
For forældre > Skole og institutionsliv > Heldags- eller helhedsskole
 

Heldags- eller helhedsskole

Der tales meget om 'heldagsskole'. Emnet er blevet aktuelt efter oprettelse af SFO, 'Skole Fritids Ordning' på selve skolens område. Med 'Heldagsskole' menes en form for totalinstitution, hvor børnene opholder sig hele dagen. Heldagsskolen opfattes på to måder i debatten. Kritikerne forudser, at undervisningen udvides betragteligt, så børnene reelt går i skole hele dagen. Fortalerne mener, at det er en fordel, at børnene ikke skal så mange forskellige steder hen på samme dag.

Helhedsskolen
Børns Vilkår mener, at man i stedet bør tale om helhedsskolen. Målet er at udvikle skolens læringsformer og struktur samtidig med, at pædagoger og lærere i et vist omfang 'bytter gårde' rent arbejdsmæssigt.

Opsplitning
Børnenes skoledag er nemlig i dag kendetegnet ved en 'lang række kanalskift'. Selvom der flere steder eksperimenteres med en anden opdeling af skoledagen, er den stadigvæk typisk splittet op i lektioner af 45 minutters varighed - med forskellige fag og forskellige lærere. Det stiller store krav til børnene om hurtigt at 'skifte scene'. Dertil kommer, at skolen i dag bliver mere fagpræget, kravene stiger. Bøgerne bliver vanskeligere og for nogle børn forstærkes problemerne fagligt som adfærdsmæssigt. For andre forekommer undervisningen uvedkommende. Moderne pædagogisk tænkning har aldrig fået lov til at slå igennem bl.a. på grund af skolens opdeling i timer, fag og lærerkræfter.

En tredje skolepædagogik
Måske gør det ikke noget, at børn er i skole hele dagen, hvis det der foregår er noget, børn har udbytte af. Der skal være plads til at være sig selv, til fordybelse, refleksion og leg. Det forudsætter, at lærere og pædagoger kan finde ud af at udvikle skolen i fællesskab. Det kræver en tredje form for skolepædagogik. Hverken lærernes eller pædagogernes, men en tredje form, der passer til helhedsskolen.

 

bv@bornsvilkar.dk