Børns Vilkårs logo Børn i dagtilbud

Institutionsliv er et helt nyt slags liv for barnet. Institutionsstarten er derfor meget vigtig. Der skal afsættes god tid til indkøring og tilvænning. Men også det videre forløb i dagpleje, vuggestue og børnehave er vigtig.

Det afgørende med en god dialog mellem forældre og det pædagogiske personale, så der kan tilrettelægges et forløb, der hjælper barnet, hvis barnet ikke trives.

Hvad kan I forvente af et dagtilbud, og hvad kan dagtilbudet forvente af jer? Forventningerne skal formuleres begge veje.