Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreBørn i skilsmisseBørn i sorgDe mindre børnTeenager i husetSkole og institutionsliv
ForældreTelefonens kontaktoplysningerSitemapBørns Vilkårs butik
Elektroniske børneverden
Tanker om gode computervaner for de 8-12-årige
Tanker om gode computervaner for de 3-7-årige
Computerverden - forbudt for voksne?
Nye medier - grund til bekymring?
Piger gider da ikke spille computer
Voldelige computerspil

Mærkning af computerspil
Børns brug af computere
 
For forældre > Elektroniske børneverden > Voldelige computerspil > Mærkning af computerspil
 

Mærkning af computerspil

Computerspil er ikke et nationalt fænomen, der alene produceres til hjemmemarkedet. Det er en vare, der typisk forhandles og distribueres over landegrænser. Derfor har der også længe været behov for et internationalt mærkningssystem, der kan vejlede forbrugerne om spillenes potentielle skadelighed.

PEGI er navnet på et sådant mærkningssystem, som fra sommeren 2003 er trådt i kraft i en række europæiske lande med Tyskland som den mest markante undtagelse. PEGI opererer med alderskategorierne 3, 7, 12, 16 og 18 år. Det er vigtigt at bemærke, at PEGI-mærkningen henviser til spillenes potentielle skadelighed og ikke deres spilbarhed i forskellige aldersgrupper.

Mærkningen giver desuden information om i hvilken forstand, de enkelte spil især vurderes at være uegnede for mindreårige. Det kan fx. dreje sig om voldeligt eller seksuelt indhold. Ordningen er i sagens natur et udtryk for et kompromis mellem de deltagende lande, der kan dække over kulturelt betingede holdningsforskelle. For eksempel lægges der i de sydeuropæiske lande mere vægt på, at der ikke indgår anstødeligt sprogbrug i computerspil, end man almindeligvis gør i Skandinavien. PEGI-mærkningen rummer således elementer, som måske ikke er så relevante for danske forbrugere.

Mærkningen gennemføres af spilbranchen selv og altså ikke af en offentlig myndighed, som vi kender det fra biograffilm. Man kan spørge om, det ikke er som at sætte ulven til at vogte får, men en offentlig censur ville næppe være gennemførlig i praksis. Det kræver betydeligt færre ressourcer at gennemtjekke en biograffilm af halvanden times varighed end et computerspil med 47 baner. For at sikre mærkningens lødighed er der oprettet et klageorgan, som bl.a. har deltagelse af en dansk repræsentant fra 'Medierådet for børn og unge'.
 

bv@bornsvilkar.dk