Børns Vilkår Materiale om børn i sorg"Alt bliver anderledes - en guide til børn der har mistet"

Vi vil med hæftet  "Alt bliver anderledes - en guide til børn der har mistet"  fortælle børn og deres nære omgivelser, hvad det er for tanker og følelser, barnet i sorg er fyldt af. Vores håb er, at alle bliver bedre til at forstå børn, der oplever stor sorg. At børnenes omgivelser vil være tålmodige og omsorgsfulde, og de vil vise mod og turde være tæt på børnene og tage del i deres sorg.

Læs forordet her:

"Når vi mister en, vi elsker, så er der nogle ting, der er værst lige i begyndelsen, og der er noget, som bliver ved med at være svært i lang tid. Men sorgen og savnet vil altid være der, måske ikke på den samme måde, men vi bærer den altid med os"

Dette hæfte er skrevet til børn, både til dig der har mistet, men også til dig, der kender en, der har mistet en forælder eller søskende - måske klassekammerater fra skolen.

Det er vores håb, at hæftet kan være med til at hjælpe børnene med at forstå og acceptere de svære følelser, tanker og reaktioner, de oplever. I hæftet fortæller vi om noget af det, børn oplever, når de har mistet et menneske, de elsker.

Det er også vores håb, at hæftet kan hjælpe kammerater, forældre og andre til bedre at forstå, hvad det er, børnene gennemlever. Den bedste støtte og hjælp, vi kan give børn, der har mistet, er at give dem tid og plads til at være, som de er. Det gør vi bedst ved at være nærværende og åbne over for dem i deres sorg.

Bagerst i hæftet er et afsnit specielt rettet til forældre og andre voksne.