Børns Vilkårs logo

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreNyheder fra Børns VilkårBørns Vilkår menerErhvervDin støtteOm Børns Vilkår
Kontakt Børns VilkårSitemapButikken
Undervisning og foredrag
SkoleTjenesten
Undervisningsmateriale
Konferencer

Børns Vilkårs årskonference 2010
Materialer
Børns Vilkårs foredragsholdere
 
Børns Vilkår > Undervisning og foredrag > Konferencer > Børns Vilkårs årskonference 2010
Udskriftsvenlig sideTip en ven

Børns Vilkårs årskonference 2010


   Programmet

   Om oplægsholderne

   Pris

   Tilmelding 

Børn kan

Der er i dag et stigende behov for, at daginstitutioner og skoler både skal kunne rumme, men også udvikle og udfordre børn med særlige behov. Det stiller øgede krav til lærere, pædagoger og andre fagpersoner. Børns Vilkårs årskonference 2010 inspirerer til nye og værdifulde måder at opdage børns mange forskellige kompetencer og inddrage dem i det pædagogiske arbejde.


Program
Torsdag den 11. marts   
kl. 13.00

Velkomst v. Peter Albæk, formand for Børns Vilkår 

Kl. 13.15 

Børn kan
Ben Furman, psykiater
Ben Furman er kendt for ’Jeg kan’-metoden: Når et barn har et problem, handler det om at få defineret det som en vanskelighed eller manglende færdighed, barnet skal lære for at kunne klare sig. Opdagelsen af den manglende færdighed og beskrivelsen af den er nødvendig for, at barnet kan inddrages i øvelsen af denne færdighed. 

   

Kl. 15.00

Kaffe og kage
Kl. 15.30

Færdigheder og identitet
Anette Holmgren, psykolog
Som professionelle står vi konstant overfor dominerende ideer om, hvad der er de ’bedste’ færdigheder. Hvad børn og unge skal kunne. Men mange børn og unge er ikke i stand til at leve op til disse forventninger og risikerer at stå tilbage med oplevelser af ikke at slå til. I oplægget peger Anette Holmgren på, hvordan professionelle kan fokusere på alternative færdigheder i børn og unges måder at tackle tilværelsen på.

Kl. 16.30  Pause med frugt
Kl. 17.00 Parallelforedrag
 

A) Børne-mindmapping
Bodil Burian, socialrådgiver og MLP
Børn kan være ude af sig selv. Og børn bliver sig selv, når vi skaber rum til deres små fortællinger. Med dette foredrag inviterer Bodil Burian den professionelle voksne til at standse op og lytte til børns fortællinger og forståelser via mindful mind-mapping. Oplægget præsenterer børnemindmapping som en kreativ samtalemodel baseret på narrativ metode.

B) Hvordan man bliver færdighedsfinder 
Anette Holmgren, psykolog
Man kan ikke ikke-handle, og i enhver handling er tilstedeværelsen af færdigheder. En af de væsentligste opgaver i det pædagogiske arbejde er at opdage og italesætte færdigheder. Dette foredrag handler om, hvordan man opdager børn og unges færdigheder steder, hvor man ikke almindeligvis kigger, og dernæst hvordan man kan inddrage disse i det fortsatte pædagogiske arbejde.

Kl. 18.00 Pause
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.30 Uddeling af Sabroeprisen
Fredag den 12. marts
Kl. 9.00

At møde barnets kompetencer 
Haldor Øvreeide, psykolog
I sit oplæg fortæller Haldor Øvreeide, hvordan vi kvalificerer os til barnets udviklingsprojekt ved at møde barnets kompetencer. Hvordan kan vi som fagpersoner dygtiggøre os til at møde og inddrage barnets kompetencer?

Kl. 10.30 Pause
Kl. 11.00 Parallelforedrag
 

A) Hvordan møder vi udfordringerne i barnets afhængighed og tilknytning?
Haldor Øvreeide
Den professionelle skal forstå, at barnet kan kommunikere, er kompetent og mestrer en dialog om alle sine livserfaringer. Men også, at barnet er i en underposition i forhold til dem, de er afhængige af, forældre såvel som den professionelle – og altså

vil kunne reagere strategisk ud fra det.

B) Når lynet slår ned i barndommen 
Dorthe Korshøj, faglig leder Børn & Sorg i Børns Vilkår
Foredraget fokuserer på, hvad det er vi som professionelle skal opdage og inddrage i mødet med det kriseramte barn. Hvordan bryder vi igennem tabuerne, så vores egne personlige dilemmaer og barrierer ikke skaber unødige misforståelser, der rammer disse udsatte børn?

Kl. 12.30 Kort pause
Kl. 12.45 Afslutning v. Peter Albæk, formand for Børns Vilkår
Kl. 13.00 Frokost og afrejse

Om oplægsholderne

  Ben Furman
Psykiater og psykoterapeut, leder af Institut for Korttidsterapi i Helsinki, Finland. Har skrevet flere bøger, hvoraf nogle er oversat til dansk. Senest bogen "Jeg kan" om metoden til kreativ løsning af børns problemer som udkom i 2005.
 
  Anette Holmgren
Psykolog, leder af Center for Narrativ terapi i Helsingør. Arbejder som terapeut, underviser og supervisior. Har skrevet flere artikler og bogen "terapifortællinger" som udkom i 2008. 
  Bodil Burian
Socialrådgiver og MLP. Efteruddannelse inden for systemisk og narrativ familie- og børneterapi. Metodeudvikler, leder og familiebehandler ved Familieværkstederne i Århus fra 1985 - 2001. I dag eget firma, med familieterapi, uddannelse og supervision. Udgivelser, Den medskabende familie, 2001 og "Narrativ praksis - en antologi til inspiration"  2009.  
  Haldor Øvreeide
Specialist i klinisk psykologi. Driver institut for familie- og relationsudvikling i Os ved Bergen, Norge. Forfatter og medforfatter til flere bøger, blandt andet "At tale med børn" og sammen med Reidun Hafstad, "Forældrefokuseret arbejde med børn".   
 

Dorthe Korshøj
Uddannet socialpædagog og familieterapeut med 20 års erfaring indenfor børne- og ungeområdet. Faglig leder af Børns Vilkårs sorggrupper og koordinator i rådgivningen.  

 


Pris

Kr. 2.850 for medlemmer af Børns Vilkår
Kr. 3.150 for øvrige deltagere
Prisen omfatter overnatning i dobbeltværelse, kursusmaterialer samt forplejning (frokost torsdag kan købes på Hotel Nyborg Strand).
Tillæg for enkeltværelse: kr. 390


Tilmelding

Tilmeldingsfrist d. 8. februar 2010. Herefter kan du ringe og høre om der er flere ledige pladser.

 

Kursustilmelding:
Titel: Børn kan
By: Nyborg,
Kursuscenter: Hotel Nyborg Strand,
Dato: 11-03-2010
Kursusnummer: 347


 

bv@bornsvilkar.dk