Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreNyheder fra Børns VilkårBørns Vilkår menerErhvervUndervisning og foredragDin støtte
Kontakt Børns VilkårSitemapButikkenSpejlet
Om Børns Vilkår
Kontakt
Om organisationen
Om historien
Om det daglige arbejde
Om værdier og mål
Om særlige indsatsområder
Børns rettigheder

Børn i skilsmisser
Skilsmissegrupper
Børns Vilkår i udvalg om forældremyndighed og samvær
Børn i sorg
Omsorgssvigtede børn
Mobning
Peter Sabroeprisen
Bliv frivillig rådgiver
Ledige stillinger
Bag bornsvilkar.dk
 
Børns Vilkår > Om Børns Vilkår > Om særlige indsatsområder > Børn i skilsmisser
Udskriftsvenlig sideTip en ven
 

Børn i skilsmisser

"Hvis børnene bestemte, ville de have en lov mod skilsmisser", sagde den forhenværende formand for Børnerådet og en af Børns Vilkårs stiftere journalist Frode Muldkjær. Han har nok ret. Men forskning viser, at det ikke er skilsmissen i sig selv, der skader børnene, men mere det høje konfliktniveau. Ca. 25.000 børn om året oplever en skilsmisse. 10% af alle skilsmisser ender med stor uenighed om børnene.

Børn i problematisk samvær
Børns Vilkår har især fokus på børn, der mistrives i samvær. Vi har en række forslag og anbefalinger, som kan samles i tre 'overskrifter':

· Til myndighederne: Lovgivning og statsamternes forvaltning skal tage udgangspunkt i barnets behov, når der skal træffes afgørelser i samværssager. Børn skal i højere grad tilbydes rådgivning og samtalegrupper. 'Gråzonen' mellem den sociale lovgivning og skilsmisselovgivningen bør udbygges, så der kan føres tilsyn med børn i samvær, hvis der er mistanke om omsorgssvigt.

· Til fagpersoner i barnets sociale arenaer: Institutioner og skoler skal være bedre til at støtte børn i skilsmisser. Der skal tales mere åbent om problemerne, og barnet skal have lov til at 'læsse af'.

· Til forældrene: Forældre skal forsøge at abstrahere fra deres vrede og bitterhed og træffe de beslutninger, som er bedst for deres børn. Ved uenighed bør der søges mægling på det pågældende statsamt. Alle statsamter tilbyder mægling.

Download materiale fra Børns Vilkår

PDF-filSkilsmissepjece - for børn 
PDF-filSkilsmissepjece - for forældre 
PDF-filSkilsmissepjece - for professionelle 
 

bv@bornsvilkar.dk