Børns Vilkår Vi skaber fred

Vi skaber fredVI SKABER FRED! er et nyt landsdækkende undervisningsforløb, som alle skoler i Danmark (1.-10. klasse) inviteres til at deltage i.

Børn har behov for fred og børn har rettigheder
Derfor sætter skoleprojektet VI SKABER FRED! fokus på emnet fred og fredelig konfliktløsning på landets skoler i efteråret 2007.

I den forbindelse har vi skaber fred udarbejdet et nyt undervisningsforløb i samarbejde med bl.a. Børns Vilkår, Amnesty International, Unicef, Center for Konfliktløsning, Børnerådet, Dansk Flygtningehjælp og en række kunstnere m.fl.

På skolerne vil der arbejdes tværfagligt og kreativt med emnet fred. Elever og lærere bliver fredsforskere, der vil undersøge, hvad fred er.

Projektet afsluttes med en stor åben udstilling, hvor de deltagende skoleklasser vil få mulighed for at få udstillet deres værker om fred. Nærmere information om udstillingssted vil blive offentliggjort senere på året. Skolernes og klassernes værker udvælges til udstillingen af et professionelt team fra d. 3. december til d. 15. december 2007.

Tilmeldingen til skoleprojektet VI SKABER FRED! starter d. 15. februar og varer til d. 1. sep. 2007.
Undervisningsmaterialet vil blive sendt ud til skolerne i starten af august 2007.

Skoleprojektet løber af staben i efteråret 2007 i perioden fra d. 3. september til d. 3. december. Materialet egner sig til et emneuge forløb, hvor alle klasser på den enkelte skole deltager, eller som et temaforløb (på 2-3 uger) på hvert klassetrin.

På hjemmesiden www.viskaberfred.dk kan skolerne før og under forløbet søge info om samarbejdspartnerne, de medvirkende organisationer, danne netværk med andre skoler, samt få et væld af tilbud til et inspirerende forløb på skolerne.