Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreNyheder fra Børns VilkårBørns Vilkår menerErhvervUndervisning og foredragOm Børns Vilkår
Kontakt Børns VilkårSitemapButikkenSpejlet
Din støtte
Giv et bidrag
Fast bidragsyder
Det Gode Program

Etik Invest
Bliv medlem
Bliv frivillig rådgiver
Gaveideer
Arv og testamente
Dit bidrag gør en stor forskel!
 
Børns Vilkår > Din støtte > Giv et bidrag > Etik Invest
Udskriftsvenlig sideTip en ven
 

Etik Invest

Invester dine penge og lad en del af udbyttet gå til velgørenhed.
Etik Invest er en investeringsforening, som udsteder investeringsbeviser, der giver et årligt afkast. Når du placerer pen­ge i disse investeringsbeviser, kan du vælge, at en del af afkastet udloddes til Børns Vilkår. Udlodningen sker på gunstige skat­tevilkår, hvor du opnår en skattebesparelse på 28-60% afhængig af dine indkomstforhold (for en pensionsopsparing er skattebesparelsen 15%). Hvis du vil give 1.000 kr. til Børns Vilkår og skat­te­be­spa­relsen eksempelvis er 43%, vil din reelle udgift således kun være 570 kr.

Selvom du ikke rå­der over kontante midler til at købe in­ve­ste­rings­be­viser for, har du måske alligevel mulighed for at købe investeringsbeviser. Hvis du ligesom 2,4 millioner andre danskere har Den Særlige Pensionsopsparing i ATP, har du mulighed for at omplacere et indestående på typisk 25-40.000 kr. Læs mere om det her.

Hvis du har midler til at købe investeringsbeviser, er der yderligere to muligheder: Afdelingen Nordiske Aktier, hvor udlodning er 2% om året, og Afdelingen Danske Obligationer, hvor udlodning er 0,75% om året, se bestillingsblanket og læs mere her. 

Hvad er Etik Invest?
Etik Invest er ikke tilknyttet en bank eller lignende. Det er medlemmerne og dem der køber inve­ste­rings­beviser der ejer Etik Invest. Driften tilrettelægges efter investorernes interesser, herunder at der ud­lod­des penge til de almennyttige for­enin­ger Etik Invest samarbejder med. Der investeres kun i virk­som­he­der, der arbejder på et bæredygtigt og etisk grundlag. Det vil sige at de efterlever lov­giv­ning, in­ter­nationale konven­tioner og aftaler om men­­ne­ske­ret­­tig­heder og miljø. I afdelingen Nordiske Aktier investeres i de aktier, der ligger til grund for OMX Fondsbørsens indeks over 30 nordiske aktier VINX30, således at der ikke er risiko for at tabe i forhold til markeds­udvik­lin­gen.

Læs mere på Etik Invest egen hjemmeside.

Anbefalede links

 

bv@bornsvilkar.dk