Børns Vilkår Børns Vilkår mener

Børns Vilkårs rolle som humanitær organisation er i høj grad at forsøge at præge samfundsdebatten og samfundsudviklingen. Vores opgave er bl.a. også at fremme synspunkter, der efter vores opfattelse styrker børns stilling i det danske samfund. Vores fokus er på barnet som et selvstændigt individ med egne rettigheder, egen identitet og følelsesliv.