Børns Vilkår

SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreNyheder fra Børns VilkårErhvervUndervisning og foredragDin støtteOm Børns Vilkår
Kontakt Børns VilkårSitemapButikkenSpejlet
Børns Vilkår mener
Børn og arbejdsmarkedet
Børns rettigheder
Opdragelse
Ret til børn?
Seksuelle overgreb
Skilsmisse
Folkeskolen
Børn i sorg
Mobning
 
Børns Vilkår > Børns Vilkår mener > Skilsmisse
Udskriftsvenlig sideTip en ven
 

Skilsmisse

Børns retsstilling og børns livssituation efter skilsmisse har gennem en længere årrække været et vigtigt indsatsområde for Børns Vilkår.

Vi fokuserer som børneorganisation ikke på ligestillingsperspektiver eller på eventuel juridisk retfærdighed forældrene imellem, når det gælder skilsmisse og uenigheder om forældremyndighed og samvær. Vi mener nemlig, at barnets behov og barnets bedste til enhver tid må være det eneste afgørende.

Barndommen er kort og værdifuld. Derfor er skadeligt eller konfliktfyldt samvær ensbetydende med omsorgssvigt. Barnet lider nød i selve situationen, og barnet oplever, at det ikke kan finde beskyttelse hos hverken bopælsforælderen eller hos de professionelle.

Børns Vilkår ønsker en ændret lovgivning på hele forældremyndigheds- og samværsområdet, hvor barnets bedste sættes højst – også i forbindelse med sagsbehandlingen, og hvor barnets egne ønsker så vidt muligt bliver hørt. Børns Vilkår ønsker også, at alle forældre bliver tilbudt mægling, mediation og rådgivning, fordi det dokumenterbart reducerer konfliktniveauet – til gavn for børnene.

Børns Vilkår ønsker, at samværsafgørelser i højere grad bygger på det enkelte barns behov og psykologi og ikke på standard-afgørelser og standard-ordninger.

Børns Vilkår har deltaget i et udvalgsarbejde under familiestyrelsen, hvor der foretages lovforberedende arbejde. Børns Vilkår har desuden på forsøgsbasis etableret en samtalegruppe for skilsmissebørn. Projektet er finansieret af Byggeriets Realkredit Fond (BRF) og vil blive evalueret i begyndelsen af 2006.

Børns Vilkår har desuden i 2005 udarbejdet et sæt på tre skilsmissepjecer, en til professionelle, en til forældre og en til børn. Pjecerne kan downloades gratis og købes i trykt form.

- Børns Vilkår mener, at hensynet til det enkelte barns behov til enhver tid skal være afgørende, når der træffes beslutninger om forældremyndighed og samvær. Barnet må ikke blive gidsel for hverken ligestillingspolitik eller millimeterretfærdighed.

- Børns Vilkår ønsker, at lovgivningen ændres, så den fokuserer på barnets ret til at have kontakt med begge forældre efter en skilsmisse, og ikke som nu udelukkende på forældrenes rettigheder.

- Børns Vilkår mener, at det nuværende system, hvor børn i juridisk forstand behandles som ejendele, der f.eks. umiddelbart kan kræves udleveret via kongens foged, er inhumant og børnefjendsk.

- Børns Vilkår går til enhver tid ind for rådgivning og mægling – så tidligt i alle forløb som overhovedet muligt. Vi tror til gengæld ikke på, at man kan true eller dømme folk til at samarbejde. Derfor er Børns Vilkår stærk modstander af tvungen fælles forældremyndighed.
Download materiale fra Børns Vilkår

WordfilSkilsmisse - kronik - Der gik den barndom, Politiken 23/9-2004 
WordfilSkilsmisse - Undersøgelse fra Børns Vilkår 2005 - Det værste og det bedste for børn ved skilsmisse 
WordfilHvad er barnets bedste i skilsmissen - rapport fra konferencen 10/2-2005 
PDF-filSkilsmissepjece - for børn 
PDF-filSkilsmissepjece - for professionelle 
PDF-filSkilsmissepjece - for forældre 
Anbefalede links

 

bv@bornsvilkar.dk