Børns Vilkårs logo

TDC
SøgSøg på sitet
Børns VilkårFor børn og ungeFor forældreNyheder fra Børns VilkårSponsorerUndervisning og foredragMedlemskabOm Børns Vilkår
Kontakt Børns VilkårSitemapButikken
Børns Vilkår mener
Børn og arbejdsmarkedet
Børns rettigheder
Opdragelse
Ret til børn?
Seksuelle overgreb
Skilsmisse
Folkeskolen
Børn i sorg
Mobning
 
Børns Vilkår > Børns Vilkår mener > Seksuelle overgreb
Udskriftsvenlig sideTip en ven
 

Seksuelle overgreb

Dansk lovgivning er krystalklar: Voksne må ikke have sex med børn. Den psykologiske viden er også uden forbehold: Børn tager alvorlig skade, hvis de blandes ind i voksne seksuelle handlinger.

Børns Vilkår ønsker et større fokus på forebyggelse og opsporing af seksuelle overgreb mod børn. Der er meget store mørketal, når man taler seksuelle overgreb på børn. Men der er ingen tvivl om, at det kun er en brøkdel af de reelle sager, der rent faktisk kommer i nærheden af retssystemet. Den grumme virkelighed er, at de ramte børn som oftest må leve alene med overgrebet.

Risikoen for at blive udsat for et seksuelt overgreb er ikke lige for alle børn. Når man læser aviser, fremstår det som om, overgreb typisk begås af skolelærere og pædagoger eller af seksualforbrydere, der ligger på lur. Men det er bare de sager, der bliver mest omtalt i medierne. I virkeligheden er det en skræmmende stor andel af alle sager, der foregår i hjemmet eller i barnets nære miljø.

Man ved i dag, at der er en række store risikofaktorer, og den vigtigste risikofaktor for et barn er at vokse op i en familie, der er præget af social isolation, store følelsesmæssige vanskeligheder, og desuden ofte også misbrugsproblemer, psykosociale problemer mv.

En anden stor risikofaktor er at være anbragt uden for hjemmet, fordi der er større risiko for overgreb børn og unge imellem på døgninstitutioner. En række undersøgelser peger på, at op mod en tredjedel af alle anbragte børn har været udsat for seksuelle overgreb, før de blev fjernet hjemmefra, og at de kun i de færreste er blevet behandlet for overgrebene. Når omsorgssvigtede børn anbringes uden for hjemmet sammen, skabes der dermed omstændigheder, der giver høj risiko for, at børn krænker – eller bliver krænket. En sidste stor risikofaktor for børn er at være fysisk eller psykisk handicappet.

Rådgivningen og seksuelle overgreb
Seksuelle overgreb mod børn er et vigtigt indsatsområde for Børns Vilkår, for børn og unge bruger ofte vores rådgivninger, når de for første gang beder om hjælp i forbindelse med de overgreb, de har været, eller som de stadig er, udsat for. I 2004 modtog Børns Vilkårs rådgivninger 620 henvendelser fra børn omkring omsorgssvigt. Fysisk vold og seksuelle overgreb var de hyppigste årsager til, at barnet bad om hjælp.

Rådgivningen kan i første instans handle om at få barnet til at lukke op og til at vise, at der er en voksen, der kan rumme barnets problemer. Udfordringen er at fastholde barnet, så det ringer igen, så der bliver mulighed for at sætte en proces i gang. Rådgiveren vil forsøge at støtte barnet og at hjælpe det til at finde handlestrategier, herunder at finde voksenhjælp i barnets nære miljø eller familie. Rådgivningen går konkret ind i disse sager og agerer i forhold til f.eks. myndigheder, hvis barnet vil tage imod hjælp.

Børns Vilkår deltog desuden henover sommeren 2005 i Socialministeriets kampagne www.voresansvar.dk, der i annoncer og spots opfordrer hele befolkningen til at handle, hvis de får mistanke om, at et barn er udsat for overgreb eller vold. Børns Vilkår stillede ForældreTelefonens telefonnummer til rådighed for kampagnen. 

Vi mener
Børns Vilkår mener, at forebyggelsen af seksuelle overgreb skal prioriteres højt i den sociale forebyggende indsats. Det skal ske via uddannelse af alle fagpersoner omkring børn, og det skal ske via etableringen af tværfaglige modtage- og behandlingscentre over hele landet á la team for Seksuelt misbrugte børn på Rigshospitalet i København.

Børns Vilkår går ubetinget ind for børneattester, hvor mennesker, der ansættes til at arbejde med børn – lønnet eller frivilligt – skal levere dokumentation for, at de ikke tidligere er straffet for seksuel kriminalitet. Børns Vilkår mener, at det bør være et retskrav for alle børn under 15 at blive videoafhørt under opklaringen af en sag om seksuel kriminalitet, så 13 -15 årige børn ikke som i dag kan blive udsat for at skulle afgive vidneforklaring i et retslokale, hvor krænkeren/voldtægtsmanden er til stede.

Børns Vilkår mener desuden, at domstolene i højere grad bør benytte sig af muligheden for at anbringe tvangsmæssige pædofile i tidsubestemt forvaring, hvis mulighederne for helbredelse via psykiatrisk/sexologisk behandling vurderes som urealistisk.
Anbefalede links

Download materiale fra Børns Vilkår

WordfilSeksuelle overgreb - Kronik: Hvem beskytter børnene Politiken 6/12-2003 
WordfilSeksuelle overgeb - brev til Kulturministeriet vedr. børneattester d. 3/11-2005 
 

bv@bornsvilkar.dk